Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/customer/www/reca.org.au/public_html/modules/mod_roknavmenu/lib/renderers/RokNavMenu1XRenderer.php on line 264

Geskiedenis/History

Die eerste gemeente is gestig  in Perth in Februarie 2004 en het bekend gestaan as die Perth Afrikaans Reformed Church.  Hierdie gemeente het so gegroei dat daar in 2009 afgestig is en die Palmyra gemeente in die Suide van Perth ontstaan het. Hierdie gemeente se naam het later verander na Deo Gloria gemeente.   Die oorspronklike gemeente in die Noorde van Perth het toe bekend gestaan as die Clarkson gemeente. Intussen het daar ook ‘n Afrikaanse gemeente aan die Ooskus van Australië op die Goue Kus tot stand gekom.  Op 18 Aug 2008 kom verteenwoordigers van hierdie gemeentes sowel as Outreach WA (bediening op die platteland van Wes Australië) en Veritas College (Teologiese Opleiding) en Opdrag Afrikaanse Bedieninge byeen in Perth om te besin oor ‘n Afrikaanse Kerkverband in Australië.  By hierdie vergadering is die beginsel vir ‘n Afrikaanse Gereformeerde Kerkverband in Australië goedgekeur en begin die aanvoorwerk om gestalte daaraan te gee.  Op  16 Maart 2009 by ‘n vergadering van hierdie genoemde gemeentes en bedieninge word die kerkverband toe gestig en word die naam “Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië”  en in Engels “Reformed Evangelical Church of Australia” gekies as die amptelike naam.  Intussen het die Palmyra gemeente in die Suide van Perth sy naam verander na Deo Gloria gemeente en het gegroei tot drie kampusse, te wete in Leeming, Rockingham en Mandurah waar Afrikaanse en Engelse eredienste gehou word.  Die Clarkson gemeente het in 2016 sy naam verander na Lux Mundi gemeente en het drie bedieningspunte te wete Clarkson, Ellenbrook en North Beach in die Noorde van Perth  Die Gold Coast gemeente aan die Goue Kus in die Ooste van Australie het intussen besluit om nie meer deel van die kerkverband te wees nie.   Op 18 Oktober 2009  is die Bunbury Gereformeerde Evangeliese Kerk gestig en op 24 Junie 2012 is die Geraldton Gereformeerde Evangeliese Kerk gestig as vyfde en sesde venote in hierdie kerkverband. Intussen is die Pioneer Community Church in Mackay in Queensland gestig en het hulle ook aansoek gedoen om deel te vorm van die Kerkverband.  Hulle was dan ook vir 'n ruk deel van die GEKA maar het later gevoel om meer deel te wees van 'n kerkverband in hulle onmiddellikke omgewing. In 2016 besluit die Deo Gloria gemeente met sy drie kampusse in die Suide van Perth om ook op hul eie te gaan en nie meer deel van die kerkverband te wees nie.

Vir meer besonderhede van hierdie gemeentes en bedieninge sien gerus die aparte skakels vir elkeen.

In February 2004 the first congregation was planted and took on the name of the ‘Perth Afrikaans Reformed Church’. By 2009, following some steady growth that was experienced over the early years, another church was planted out of the Perth congregation and established in Palmyra. In time this congregation changed their name to ‘Deo Gloria’ while the original church was commonly referred to as the Clarkson Church.

Another Afrikaans church was also established in the Gold Coast (Queensland) located on the east coast of Australia.

On 18 August 2008, a gathering was held to discuss the possibility of establishing an Afrikaans Church denomination in Australia. All the existing Afrikaans churches attended this meeting, aswell as representatives from Outreach WA (a ministry serving rural areas in WA), and Veritas (a theological training institution).

A decision was made and approved at this meeting to commence a process of establishing an Afrikaans Reformed denomination in Australia. Less than a year later on 16 March 2009 at another gathering, the denomination was established and the name ‘Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië’ (Reformed Evangelical Church of Australia) was chosen as the official name.

This was an exciting time for the church as Deo Gloria experienced steady growth that lead to them being restructured into three campuses. These were located in Leeming, Rockingham, and Mandurah, where Afrikaans and English services were being provided.

In 2016 the Clarkson church also changed their name to Lux Mundi. They also experienced steady growth that lead them to adding two new campuses. These are located in Ellenbrook and North Beach.

As time passed the Gold Coast church decided to leave the denomination.

New developments were on the horizon when the ‘Bunbury Gereformeerde Evangeliese Kerk’ (Bunbury Reformed Evangelical Church) was planted on 18 October 2009 and joined the denomination. Soon after on 24 June 2012, the ‘Geraldton Gereformeerde Evangeliese Kerk’ (Geraldton Reformed Evangelical Church) was also planted as another member of the denomination.

The denomination started taking on the shape that it currently has. Another church in Mackay, Queensland known as the ‘Pioneer Community Church’ also joined the denomination for a while before deciding that it would be more beneficial for them to be connected to a denomination that is closer.

In 2016 Deo Gloria with its three campuses also decided to leave the denomination and to become independant.

For more information on any of these churches or ministries, please click on their individual links located on the website.