Gemeentes/ Congregations

Die GEKA bestaan op die oomblik uit 3 gemeentes en een Bediening. 

Gebruik asb die skakels aan die linkerkant om besonderhede van die gemeentes te besigtig 

Sien ook die Bediening wat betrokke is en deel vorm van die Kerkverband

 

The Reformed Evangelical Church of Australia currently consists of three congregations and one ministry.

Please use the links on the left hand side to access more detailed information about these congregations.